2020-06-15 17:26:26

____________________________________________________________

Prijave i upisi u srednje škole

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za školsku godinu 2020./2021. dostupne su u publikacijama prema tipu učenika:

Važni dokumenti za upise u I. razred srednje škole u 2020./2021. školskoj godini:

 


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb