2020-03-25 10:00:37

____________________________________________________________ PLAĆANJE PRODUŽENOG BORAVKA I ŠKOLSKE PREHRANE

Poštovani roditelji,

Prema uputi Gradskog ureda za obrazovanje od 18.03.2020. godine radi obustave odgojno obrazovnog rada od 16.03.2020. u osnovnim školama Grada Zagreba roditelji neće plaćati punu cijenu programa produženog boravka, te će se iznos plaćanja umanjiti za one dane koje učenici neće provesti u školi. Budući da su računi – uplatnice za program produženog boravka za mjesec OŽUJAK 2020. godine podijeljeni roditeljima, ispravak tj. umanjenje će se izvršiti na sljedećem obračunu tako da molim da platite po dobivenoj uplatnici.

Ista odredba vrijedi i za plaćanje školske prehrane.

 

Hvala na suradnji i razumijevanju!

 

Ravnateljica:
Mirjana Sajko, prof.


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb