2020-03-20 15:59:00

____________________________________________________________ ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA ŠKOLE

Odlukom Gradonačelnika grada Zagreba od 19.3.2020. godine (KLASA: 501-01/20-001/41, URBROJ: 251-02-01-20-3) škole se obvezuju strogo pridržavati mjera zdravstvene zaštite.

Temeljem ove odluke određuje se radno vrijeme Osnovne škole Dragutina Tadijanovića od 8 do 12 sati od ponedjeljka do petka za sve neophodne poslove i aktivnosti.

U slučaju potrebe roditeljima i ostalim korisnicima preporučujemo održavati kontakte putem elektroničke pošte na službene adrese škole.

Svi članovi Učiteljskog vijeća rade od kuće (nastava na daljinu), a u slučaju poteškoća mogu doći u školu u gore navedeno radno vrijeme škole. Članovi Učiteljskog vijeća moraju biti dostupni putem mobilnih telefona u radno vrijeme škole, radi eventualnih potreba.

Tehničko osoblje će biti podijeljeno u dvije skupine kako bi se osiguralo kontinuirano obavljanje poslova u smanjenom obujmu.

Raspoređeni djelatnik je u slučaju povišene temperature ili smetnje s dišnim organima dužan u najkraćem roku obavijestiti ravnatelja škole.

Ova odluka stupa na snagu dana 20. ožujka 2020. godine i primjenjuje se do daljnjeg.

 

Ravnateljica OŠ Dragutina Tadijanovića

Mirjana Sajko, prof

KLASA: 602-03/20-01/33
UR.BROJ: 251-182-20-1


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb