2020-03-16 19:07:34

____________________________________________________________ RASPORED SATI VIDEO LEKCIJA ZA PREDMETNU NASTAVU ZA UTORAK 17. OŽUJKA 2020.

Poštovani učenici,

ovdje je raspored video lekcija za predmetnu nastavu za utorak 17. ožujka 2020.

Sve video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama Škole za život - https://skolazazivot.hr/video-lekcije.

Detaljnije upute pronaći ćete u vašoj Google učionici.


 


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb