2019-07-10 16:43:12

____________________________________________________________ OBRAZOVNI MATERIJALI KOJI SU NA TROŠAK RODITELJA U 2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI

Dodatni materijali za 1. razred:

  • L. Krešić Capan, M. Križman Roškar, G. Fable: Ispiti iz hrvatskog jezika
  • A. Lovrić, A. Šarić, M. Križman Roškar: Ispiti iz matematike
  • L. Banovac Čolić, Ž. Zagorac, M. Križman Roškar: Ispiti iz prirode i društva
    (Ukupna cijena svih ispita je 60 kn.)
  • T. Levar, S. Jurjević, M. Križman Roškar, I. Raljević: Zbirka zadatak iz matematike; 50 kn

 

Dodatni materijali za biologiju 7. razred:

  • Zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća, Nataša Pongrac, Školska knjiga d.d., cijena kompeta A i B grupe je 40 kn, odnosno po učeniku 20 kn

 

 

 

 


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb