preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb

 > Natječaji
Natječaji i nabava

 

Aktivna ponuda:

 

Arhiva ponude:

 

Aktivni natječaji:

 

Arhiva:

 

________________________________________________________________

Zbog formalne proceduralne pogreške natječaji za višednevnu terensku nastavu se poništavaju.
Ponovno raspisivanje natječaja bit će objavljeno na web stranicama škole.

Odluka o odabiru ponuda turističkih agencija za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 5-1

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 6-1

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 7-1

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 7-2

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 8-1.

 

________________________________________________________________

 

Na temelju članaka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10090 Zagreb,

raspisuje
 

NATJEČAJ
za radno mjesto

učitelj/ica glazbene kulture - radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme  - 1 izvršitelj.


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu i životopis priložiti preslike diplome, domovnice, rodnog lista te potvrde iz čl. 106. toč. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osobe koje ostvaruju prava po posebnim propisima dužne su se na to pozvati i dostaviiti dokaze o tim pravima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 3. studenoga do 11. studenoga 2015. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, Zagreb,
raspisuje:


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

učitelj/ica glazbene kulture - radni odnos na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj 


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.


Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 30. rujna  do 9. listopada 2015. godine.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „ za natječaj“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, Zagreb,
raspisuje:


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

učitelj/ica matematike - radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno - 1 izvršitelj 


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.


Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 30. rujna  do 9. listopada 2015. godine.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „ za natječaj“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, Zagreb,
raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 

učitelj/ica engleskoga jezika - radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj 


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.


Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 30. rujna  do 9. listopada 2015. godine.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „ za natječaj“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, Zagreb,

r a s p i s u j e:


NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelj/ica povijesti - radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjednoga radnog vremena (6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada) - 1 izvršitelj 


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.
 

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 12.3. do 20.3.2015. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „ za natječaj“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

_____________________________________________________________

 

Natječaji za organizaciju izvanučioničke i terenske nastave:

PAŽNJA - obavezna dokumentacija koja se prilaže uz ponude:

 1. Uvjerenje o plaćenom porezu za prošli mjesec
 2. BON 2 i potvrda o stečaju.
 •  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.),      ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, Zagreb,

r a s p i s u j e:
 

NATJEČAJ
za radno mjesto

učitelj/ica razredne nastave - radni odnos na određeno, puno radno vrijeme - 2 izvršitelja 


Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.
 

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 24.2. do 4.3.2015. godine.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „ za natječaj“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, Zagreb,
r a s p i s u j e:

NATJEČAJ
za radno mjesto

učitelj/ica njemačkog jezika

- radni odnos na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Priložiti: zamolbu, životopis, diplomu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 9.2. do 17.2.2015.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a, 10 090 Zagreb, s naznakom „ za natječaj“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08.,86/09, 92/10.105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,86/12,94/13.,126/12 i 94/13). 

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Bolnička 60 a,  raspisuje

 • Natječaj za radno mjesto:

  Učitelja/ice geografije

   1 izvršitelja/icu za 8 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

·         zamolbu

·         životopis

·         diplomu

·         domovnicu

·         uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 27.11. do 5.12.2014.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08.,86/09, 92/10.105/10., ispravak 90/11.,16/12.,86/12,126/12 i 94/13). raspisuje

 • Natječaj za radno mjesto:

1. učitelja/ice matematike za 9 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

2. učitelja/ice engleskog jezika za 27 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis

 • zamolbu

 • diplomu

 • domovnicu

 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 21. do 29. listopada 2014.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

KLASA: 112-01/14-01/33

URBROJ: 251-182-14-01

 

 • Natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice škole na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/14-01/15
URBROJ: 251-182-14-02
Datum objave: 03.10.2014.
Radno vrijeme: puno, 40 sati tjedno.
Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pravne odnosno stručni studij upravne struke.
Rok za primanje ponuda: osam dana od dana objave natječaja u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pokusni rad: tri mjeseca.

Uz molbu treba priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja. Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana. Natjecati se mogu osobe oba spola.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

 • Natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice škole na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/14-01/12
URBROJ: 251-182-14-01
Datum objave: 07.07.2014.
Radno vrijeme: puno, 40 sati tjedno.
Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pravne odnosno stručni studij upravne struke.
Rok za primanje ponuda: osam dana od dana objave natječaja u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pokusni rad: tri mjeseca.
Uz molbu treba priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja. Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana. Natjecati se mogu osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. 

 

 
 • Natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice škole na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/14-01/07
URBROJ: 251-182-14-4
Datum objave: 13.05.2014.
Radno vrijeme: puno, 40 sati tjedno.
Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pravne odnosno stručni studij upravne struke.
Rok za primanje ponuda: osam dana od dana objave natječaja u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pokusni rad: tri mjeseca.
Uz molbu treba priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja. Natjecati se mogu osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. 

 

 

 • Natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice njemačkog jezika

Radno mjesto
Broj: 1110030
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno, zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 28.03.2014.
Natječaj vrijedi do: 07.04.2014.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno

 

 

 • Na temelju članka 127. i članka 165. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 94/13.) i članka 58. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Zagreb, Bolnička 60a raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

 

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima
 • potvrda škole
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema čanku 106. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina. Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića
Bolnička 60.a
10090 Zagreb

s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Zagreb, 19. prosinca 2013.

 

 • Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog  jezika, na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice na posao, nepuno radno vrijeme – 35 sati tjedno.

  Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pismenu zamolbu treba priložiti kratki životopis, fotokopiju: diplome, domovnice, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci. Natjecati se mogu osobe oba spola.

  Natječaj je otvoren 8 dana od 03. 12. 2013. do 10. 12. 2013. 

 

 • Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog i njemačkog jezika, na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s bolovanja,  puno radno vrijeme.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pismenu zamolbu treba priložiti kratki životopis, fotokopiju: diplome, domovnice, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci. Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natječaj je otvoren 8 dana od 01. 02. 2013. do 09. 02. 2013.

 

 • Natječaj za radno mjesto učitelja povijesti, na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s bolovanja, nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pismenu zamolbu treba priložiti kratki životopis, fotokopiju: diplome, domovnice, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci. Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natječaj je otvoren 8 dana od 01. 02. 2013. do 09. 02. 2013.

 

 • Natječaj za radno mjesto učitelja matematike, na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s bolovanja, nepuno radno vrijeme, 35 sati tjedno.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pismenu zamolbu treba priložiti kratki životopis, fotokopiju: diplome, domovnice, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci. Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natječaj je otvoren 8 dana od 01. 02. 2013. do 09. 02. 2013

 

 • Natječaj za radno mjesto spremačice , na neodređeno vrijeme, skraćeno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Uvjeti: završena osmogodišnja škola. Priložiti treba pismenu zamolbu sa kratkim životopisom, fotokopiju: svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci, domovnice. Natjecati se mogu osobe oba spola. 

Natječaj je otvoren 8 dana od 01. 02. 2013. do 09. 02. 2013.

 

 

 

 

 

 

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
 
POVEZNICE

I naša škola je postala dijelom Marijinih obroka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Pravobranitelj za djecu

unicef

Plavi telefon

Hrabri telefon 0800 0800

Vodič kroz zanimanja

Portal 
za škole

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 9. 2017.

Ukupno: 62112
Ovaj mjesec: 2320
Ovaj tjedan: 31
Danas: 31
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb / Bolnička 60A, HR-100090 SUSEDGRAD Zagreb / os-dtadijanovica-zg.skole.hr / ured@os-dtadijanovica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju